14 - 16 Phú xuân 1, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

  • 0905 999 010
  • danangcorel@gmail.com
  • danangcorel@gmail.com
  • 0905 999 010

Chữ hông inox trắng bóng, mặt mica tràn viền, gắn đèn Led bên trong

Các dự án khác

Chữ viền inox vàng Gold mặt lọng tấm mica, gắn đèn Led bên trong
Chữ nhôm dấu viền Hàn Quốc, mặt dùng tấm Poly dẫn sáng hàn Quốc, gắn đèn Led bên trong
Chữ viền inox sơn hấp nhiệt, mặt lọng tấm mica phủ decal 3M, gắn đèn Led bên trong
Chữ inox sơn hấp  nhiệt, đế mica dẫn sáng 10mm, gắn đèn led hắc chân
0905 999 010